Byggnadsvård

Byggnadsvård

Byggnadsvård

Gefle Segel Sällskaps policy för byggnadsvård av våra gamla hus –
Klubbhuset från 1906, Annexet från 1908 samt Gamla Startpaviljongen

Säkerställa husens långsiktiga överlevnad genom att se till att alla tak är täta, att takavrinningen fungerar optimalt och att fönsterblecken är hela. Vi är noga med rensning av hängrännor etc. för att skydda husen från vatten.

Avstå från ingrepp i husens stommar - vi ska behålla husens ursprungliga mått och proportioner.

Låt äldre fungerande byggnadsdelar vara kvar och avlägsna skräpmaterial vid framtida renoveringar såsom spånskivor, plastfärg, plastmattor med mera - Speciellt om de hotar husens hälsa.

Se upp med rivning av farliga material som kan finnas i äldre hus, till exempel asbest i gamla golvmattor. En miljöinventering är ett bra sätt att ta reda på vilka gifter som finns i husen. Att skicka in ett materialprov för asbestanalys kostar inte många hundralappar.

Återanvända gamla byggnadsdelar vid renovering. Idag finns en bra andrahandsmarknad för begagnat byggnadsmaterial. Gamla tegelpannor, spegeldörrar etc. är kulturskatter värda att bevara och återbruka.

Ta tillvara det bästa från olika tidsepoker i husen snarare än att återställa husens originalskick (om det inte finns speciella skäl till detta). Det är resursmässigt bättre att till exempel behålla köksinredningen i trä från 50-talet i ett 1800-talshus än att nytillverka ett i originalutförande.

Ommålning av fasad - ska ske med rätt färg och kulör efter konsultation med konservator
Per J. Mattsson.

Fönsterrenovering - ska ske på traditionellt sätt med kitt och linoljefärg. Om fönstren från 50-talet? är i dålig kondition kan det bli aktuellt att byta dessa mot gamla tidstypiska fönster för att återställa husets ursprungliga karaktär.

Eventuell energieffektivisering av fönster görs främst genom tätning, med gärna yllelister. Det är viktigt att se till helheten med drevning runt karm, jämna anslag och eventuellt installation av en innerbåge med lågenergiglas eller byte av den kopplade bågens inre glas till LE-glas. Alternativt en inre fönsterruta som eventuellt kan tas bort sommartid - det är dock en tveksam åtgärd här eftersom byggnaderna främst används sommartid. Fönster och dörrbyte kommer inte på tal.

Framtida omläggning av tak - ska göras med material som återställer husens ursprungliga utseende.

Interiöra renoveringar - ska även de göras med material som återställer husens ursprungliga utseende.

Den yttre miljön ska gestaltas så tidstypiskt som möjligt. Vi vill därför undvika inslag som tryckimpregnerad trätrall, utemöbler i plastrotting etc. och i stället satsa på inslag som grusunderlag, syrenberså, gammaldags växter och utemöbler av traditionell karaktär. Så är inte fallet idag men vi kommer att föra en dialog med restaurangägaren om detta.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK