Gefle Segel Sällskap identitet

Gefle Segel Sällskap identitet

GSS identitet

Gefle Segel Sällskap är en anrik gammal segelklubb. Klubben stiftades 1880 och är näst efter Kungliga Segelsällskapet en av Sveriges äldsta segelklubbar. Vi har genom åren arrangerat många stora regattor, svenska mästerskap samt världsmästerskap. Än i dag satsar vi på kappseglingar men har även seglarskolor för barn, ungdomar och vuxna samt arrangemang av mer social karaktär. GSS har i dag cirka 600 medlemmar och antalet registrerade båtar är drygt 200. I Gefle Segel Sällskap samlas båtägare av alla slag.

Vi tror att föreningsliv är någonting attraktivt, för människor vill vara del av en vision och en gemenskap. Så Gefle Segel Sällskaps samlade kraft kommer som alltid från medlemmarna. Vi utvecklas kontinuerligt för att möta medlemmarnas och samhällets behov. Under 2021 tog styrelsen det viktiga beslutet att utforma en gemensam värdegrund. Under 2022 fortsätta fortsätter vi arbetet genom att ta fram en vision och en verksamhetsidé. Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska genomsyra aktiviteterna och kommunikationen. Visionen ger oss gemensam bild av det vi vill uppnå. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. Och på detta bygger vi de årliga verksamhetsplanerna.

Gefle Segel Sällskap är en anrik gammal segelklubb. Klubben stiftades 1880 och är näst efter Kungliga Segelsällskapet en av Sveriges äldsta segelklubbar. Vi har genom åren arrangerat många stora regattor, svenska mästerskap samt världsmästerskap. Än i dag satsar vi på kappseglingar men har även seglarskolor för barn, ungdomar och vuxna samt arrangemang av mer social karaktär. GSS har i dag cirka 600 medlemmar och antalet registrerade båtar är drygt 200. I Gefle Segel Sällskap samlas båtägare av alla slag.

Vår verksamhet

Vi möjliggör kunskap och manöverskicklighet till sjöss genom aktiviteter och aktiva medlemmar. Vi har 200 aktiva seglare. Vi bedriver seglarskolor 10 veckor under sommaren för barn, ungdomar och vuxna. 975 medlemmar och 275 båtar i
sällskapet. Lägerverksamhet, träningsläger samt föreläsningar.Vi har minst ett stort breddevent med 100 båtar. Byggt ut hamn för att öka antal båtplatser för att skapa en god ekonomi för föreningen.Vi är den naturliga samlingspunkten för barn och ungdomar boendes i området.

God ekonomisk hushållning

Vi är en ideell, frivilligt driven organisation som strävar efter att ge ett mervärde till ett prisvärt medlemskap och genom olika evenemang. Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, kostnadseffektivt och med god kvalitet. Det uppnås genom att det finns ett tydligt samband mellan budgeterade resurser, mål och resultat.

Hållbarhet

GSS ska under 2022 bidra till FN:s hållbarhetsmål 14, hav och marina resurser – en del av Agenda 2030, genom att samband med No Emission Race uppmärksamma Östersjöns miljöproblem och visa på hållbara, framtida lösningar. Östersjön är ett känsligt innanhav eftersom det nästan är avskilt från världshaven. Det innebär problem med bland annat övergödning och ansamling av skadliga kemikalier. Något som märks genom algblomningar och höga gifthalter i fisk. De fem hoten mot Östersjön är: giftspridning, övergödning, överfiske, klimatförändringar och marint skräp

Våra värderingar

Glädje – vi välkomnar alla barn, ungdomar och vuxna som gillar segling, som vill ha roligt och lära sig segla eller utveckla befintliga seglingskunskaper. Glädje skapar engagemang, idéer och nyfikenhet som leder till en öppen och positiv klubbanda. Att ha roligt är därför ett mål i sig själv.
Gemenskap – alla aktiviteter bedrivs utifrån seglingsglädje och gemenskap och bygger på alla medlemmarnas delaktighet, ansvar, hjälpsamhet och behov. Varje medlem är en tillgång och behövs i föreningen.
Respekt – för varandra, för miljön, för våraanläggning, för sporten och för vårt rykte.
Kamratskap – genom vänskap, förtroende och delade intressen.
Sjömanskap – genom kärlek till havet, båtliv, skicklighet och tävlingar.
Traditioner – som ligger till grund för vår klubb som gör oss unika.Ideellt arbete –
engagera dig i klubben och samhället, hjälp till när du kan.
Samhällsengagemang – vi är en viktig del av Gävle.
Stolthet – i vad vi gör, vad vi är och för vårt arv.
Integritet – gör alltid ditt bästa, även när ingen ser dig.

Målsättning

Vårt mål är att utveckla seglings- och manövreringsskicklighet genom olika övnings- och
kappseglingar. Vi vill också väcka och fördjupa intresset för segling och sjömanskap hos
barn och ungdomar, samt öka intresset för idrott på sjön och skapa gemenskap och
sammanhållning mellan medlemmarna.

Detta omsätter vi enligt följande.

Gefle Segel Sällskap är en segelklubb som vill främja en välkomnande miljö för individer och familjer med gemensamma intressen för segling, traditioner, sjömanskap och kamratskap.

Gefle Segel Sällskap är en ideell frivillig driven organisation som strävar efter att ge ett mervärde till ett prisvärt medlemskap och genom olika evenemang.

Gefle Segel Sällskap uppmuntrar sjömanskap och utbildning genom sina aktiviteter och aktiva medlemsinvolvering.

Gefle Segel Sällskap utvecklar ledare inom lokala, nationella och internationella segelaktiviteter.

Gefle Segel Sällskap är partner med kommunen och omgivande företagen och förenings-livet.

Väl Mött.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK