GSS logga

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

GSS ska under 2022 bidra till FN:s hållbarhetsmål 14, hav och marina resurser – en del av Agenda 2030, genom att samband med No Emission Race uppmärksamma Östersjöns miljöproblem och visa på hållbara, framtida lösningar. Östersjön är ett känsligt innanhav eftersom det nästan är avskilt från världshaven. Det innebär problem med bland annat övergödning och ansamling av skadliga kemikalier. Något som märks genom algblomningar och höga gifthalter i fisk. De fem hoten mot Östersjön är: giftspridning, övergödning, överfiske, klimatförändringar och marint skräp


Inledning
Miljöpolicyn är utformad för att ta hänsyn till miljön och minska klubbens miljöpåverkan. Detta för att bidra till att bibehålla ett levande hav och närområde. Klubbens miljöpolicy och miljöregler ska följas av alla medlemmar i klubben. Miljöreglerna är en del av klubbens miljöpolicy.


Målsättning
Gefle segel Sällskaps målsättning med miljöpolicyn är att minska klubbens och medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten. Områden som miljöpolicyn behandlar är:
- Minska tillförsel av näringsämnen till sjöar och hav.
- Klimatpåverkan.
- Minska kemikalieanvändningen.
- Båtbottenfärger.
- Hänsyn och förebyggande arbete.

Arbetsgång
Gefle Segel Sällskaps arbetsgång för att uppnå målsättningen är:
- Gefle Segel Sällskap har en miljöpolicy där viktiga miljöfrågor lyfts fram, miljöpolicyn ingår miljöregler som alla medlemmar i klubben ska följa.
- Gefle Segel Sällskap har en aktiv dialog med myndigheter och andra intressenter.
- Gefle Segel Sällskap informerar alla medlemmar om miljöpolicyn, miljöreglerna och skyldigheterna att följa dessa. Informationen sker genom information till nya medlemmar vid inträde i klubben, information på medlemsmöten minst två gånger om året samt information på klubbens hemsida.
- Medlemmarna är å sin sida skyldiga att ta del av och följa informationen och reglerna i miljöpolicyn.


MILJÖREGLER Gefle Segel Sällskap


Material
Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger (för ostkusten) och andra kemikalier får användas.
- Bottenmålning ska helst undvikas helt för att minska utsläppen av gifter.
- Målas botten rekommenderas att hårda färger används, då dessa bidrar mindre till giftspridning.
- Bottenfärg som används måste vara godkänd på ostkusten. En lista över biocidfärger som fortfarande är tillåtna i Östersjön, finns på kemikalieinspektionens hemsida. Lista för 2019: https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/biocidprodukter/batbottenfarger/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf
- Använd helst miljöcertifierade produkter vid val av rengöringsmedel, oljor och andra produkter.

Tips:
- Miljöoljor rekommenderas före mineraloljor.
- Järnmönja används som ersättare till blymönja.
- Akrylatbensin förordas för bensinmotorer.
- Miljöglykol/”grön glykol” (propylenglykol) bör användas istället för ”vanlig" etylenglykol som är giftig.

Arbetsmetoder
- Vid slipning, skrapning och liknande ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester transporteras till en miljöstation för farligt avfall.
- Torrskrapning föredras före våtslipning och högtryckstvätt. Torrskrapning ökar möjligheten att samla upp det giftiga avfallet och minska kemikalier spridningen.
- Sanering av båtskrov måste utföras på korrekt sätt och allt borttaget material behöver samlas upp och behandlas som farligt avfall. Tillvägagångssättet vid sanering beror dels på vilka ämnen som ska saneras. Informera styrelsen eller miljöombudet om du planerar att sanera din båt.

Oljor och bränslen
- Glykol, olja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet!
- Avfall och spill ska samlas ihop och kastas vid en miljöstation för farligt avfall.
- Vid arbete med motorn ska åtgärder tas för att minimera spill på mark och i vatten. Exempelvis genom att trasor läggs ut som kan suga upp spill.
- Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bensinförbrukningen.
- Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
- Vid stora eller akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten kontakta Räddningstjänsten, telnr 112 och meddela Gävle kommuns miljökontor.

Avfall
- Klubbens avfallshantering följer de lagar och förordningar som gäller. Alla medlemmar ansvarar för att ta hand om allt sitt avfall på ett korrekt sätt.
- Medlemmarna ska ta hand om sitt avfall och lämna detta vid en miljöcentral.
- Medlemmarna ska ta hand om sitt farliga avfall. Vara noga med att allt samlas ihop och transporteras till en miljöcentral på korrekt sätt.
- Farligt avfall får inte spädas.
- Latrintömning ska ske till tankar avsedda för detta. Det är sedan 2015 förbjudet att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium.
- Medlemmarna ska hålla rent och snyggt på klubbens område, men även ta hänsyn till de övriga platser som besöks under båtsäsongen. Personligt skräp samlas alltid ihop och slängs på lämplig plats.

Visit Gavle push
hawet webbproduktion
BD logo bla CMYK
haegerstrands
handelsbanken
handelsbanken
haegerstrands
BD logo bla CMYK
Visit Gavle push
hawet webbproduktion

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga