GSS logga

Regler

Regler

Regler för GSS hamn vid Huseliiharen

§1 Hamnverksamhetens ändamål är att mot fastställd avgift erbjuda plats i hamnen, vid bryggor och bojar samt på land för båtar registrerade i sällskapets båtregister.


§2 För hamnverksamheten ansvarar styrelsen, som biträdes av Anläggningskommittén eller dennes ställföreträdare.


§3 Endast medlemmar i GSS äger rätt att anteckna sig på turordningslistan för erhållande av båtplats.
Beslut om tilldelning fattas av Anläggningskommittén i samråd med styrelsen.
Prioritet ska ges till medlemmar med segelbåtar och de som aktivt arbetar för sällskapet.


§4 Båtplatsinnehavare får inte utan styrelsens medgivande vid kappsegling företräda annat segelsällskap än GSS.


§5 Båtplatsinnehavare skall betala fastställda medlems-, och båtplatsavgifter, samt avgift om arbetspass ej utförs. Styrelsen fastställer avgifterna.


§6 Vid underlåtenhet att betala i § 5 nämnda avgifter är rätten till båtplats förverkad.


§7 Båtplatsinnehavare äger ej rätt att nyttja annan båtplats än den som har anvisats.
Anläggningskom mittén äger dock rätt att vid behov omfördela platser, t.ex. om båtägare byter till mindre eller större båt eller om platser i hamnen blir lediga.


§8 Båtplats får ej överlåtas eller utlånas utan Anläggningskommittén eller dennes ställföreträdares medgivande.


§9 Vid längre tids bortovaro (en vecka eller längre) under seglingssäsongen ska båtplatsinnehavare i liggare förvarad i klubbhuset/restaurangen, Huseliiharen, ange när båtplatsen är disponibel.
Anläggningskommittén äger då rätt att disponera platsen för t.ex. uthyrning till gästande båtar.


§10 Båt ska vara ordentligt förtöjd enligt anvisningar från Bryggvärd, dubbla aktertampar vid förtöjing vid boj. Vid förtöjning mellan bommar skall förtöjning ske med fyra tampar två fram sträckta bakåt och två från aktern och sträckta framåt. Är detta ej möjligt skall spring sättas från aktern och fram till den främre förtöjningsringen.
Ägaren svarar själv för eventuella skador som hans båt orsakar på andra båtar, materiel, hamnan läggning etc. Giltig båtansvarsförsäkring ska vara tecknad.


§11 Endast hamnvärden eller dennes ställföreträdare äger rätt att anvisa plats för gästande båtar.


§12 De delar av bryggorna som inte är uthyrda får endast användas vid lastning, lossning eller mindre reparationer. Ingen varaktig förtöjning där är tillåten.


§13 Båtplatsinnehavare, som ej önskar utnyttja sin båtplats, kan avstå från det i högst två säsonger men ska då i stället för båtplatsavgift betala 200:-/år i administrativ avgift. Båtplatsansvarig fördelar då platsen enligt turordningslistan.
Om båtplatsinnehavaren önskar utnyttja sin båtplats ska anmälan om detta göras senast den 31 januari för att plats ska kunna garanteras.


§14 Båtplatsinnehavare (eller ersättare för denne) är skyldig att utföra arbete för sällskapet 16 timmar per år. Arbetstiden kan fördelas på flera arbetstillfällen. Arbetstid får räknas för 2 personer per båt samtidigt. Arbetsuppgifterna överenskommes i förväg med ansvarig i Värd. Arbetsplikten kan efter överenskommelse kvittas mot arbete inom styrelser eller kommittéer, under motsvarande tid.


Fullgörs ej arbetsplikten debiteras båtplatsinnehavaren 62:50 kr per timme för ej fullgjort arbetpass.
Tid ej uppskriven i pärmen för arbetstid, förvarad i Annexet, kommer att debiteras!


§15 Hamngifter se under SERVICE.


§16 Vaggor, vagnar och pallning ska vara märkta med medlemsnr/telefonnr och ställas undan enligt anvisningar av Planvärden.


§17 Tillgång till el och vatten begränsas till följande:
På våren från 1:a april och på hösten till 2 veckor efter upptagningsdatum.


§18 För den som önskar båtplats kontakta Båtplatsansvarig.
För att stå i ev. kö för båtplats krävs medlemskap.

Visit Gavle push
hawet webbproduktion
BD logo bla CMYK
haegerstrands
handelsbanken
handelsbanken
haegerstrands
BD logo bla CMYK
Visit Gavle push
hawet webbproduktion

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga